Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Elektronický obchod www.modernfashion.cz se plně řídí českým právním řádem. Při uzavírání smluv, reklamacích, vracení zboží a odstoupení od smlouvy se řídíme Novým občanským zákoníkem - zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen "NOZ") 

 

1. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

 
1.1. Odstoupení od smlouvy - zboží, zakoupené v našem eshopu máte právo vrátit do 14 dnů a to bez udání důvodu. 14 denní lhůta běží ode dne převzetí kupujícím.
 
1.2. Vrácení zboží 
1.2.1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás můžete o svém odstoupení od smlouvy informovat email info@modernfashion.cz. Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy (vrácení) je kupující povinen zaslat zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dní ode dne odstoupení od smlouvy.
1.2.2. Zboží musí být vráceno v původním stavu, nepoškozené a čisté. Pokud již nemáte původní obal, zabalte zboží tak, aby plně vyhovovalo požadavkům přepravy. Pokud vrácené zboží bude jevit známky použití, či poškození, bude kupující upozorněn na skutečnost, že porušil povinnosti zákazníka, takové zboží po domluvě vracíme kupujícímu zpět, kupující však musí uhradit náklady spojené s poštovným a balným, při zasílání zpět na jeho adresu.
1.2.3. Vrácení peněžních prostředků proběhne stejným způsobem, jakým jsme jej obdrželi, a to ve lhůtě do 14-dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme zboží (nepoškozené, čisté).
 
Reklamované zboží, zaslané nám na dobírku, nepřejímáme.

 

Zboží k reklamaci či na vrácení zasílejte na adresu:
 Jana Kalvodová

Marie Pavlíkové 1892

666 01  Tišnov

 

Pozn.: Doporučujeme společně s výrobkem přiložit kopii daňového dokladu. Urychlíte tak vyřízení reklamace.

 

2. Výměna zboží

V případě, že zákazník zvolí špatně barvu, velikost či druh zboží a žádá výměnu, je povinen zaslat zboží zpět na naší adresu a zaplatit opětovně poštovné předem na náš učet.
 

3. Reklamace zboží

3.1. Záruka na veškeré zboží je standartně 24 měsíců.

3.2. Doba na posouzení reklamace je 30 dnů. 

3.3. Spotřebiteli bude vydán reklamační list.

 

4. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech:

1. Kdy není schopen doručit zboží v daném termínu. 2. Kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího. 3. V případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. 4. Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu vrácena zpět stejným způsobem. 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace